Editorial Board

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION
(A quarterly publication)

 

CHIEF EDITOR
Chander Datt
NDRI, Karnal, Haryana
  Editors  
Madhu Mohini
NDRI, Karnal, Haryana
S.V. Rama Rao
Hyderabad, Telangana
Goutam Mondal
Karnal, Haryana
   
EDITORIAL BOARD
 • A. Sahoo, Avikanagar, Rajasthan
 • A.B. Mandal, Izatnagar, Uttar Pradesh
 • A.K. Verma, Izatnagar, Uttar Pradesh
 • Abdul Mazid Gannie, SKUAST (K), Jammu & Kashmir
 • Alessandro Priolo, Italy
 • Amlan K. Patra, Kolkata, West Bengal
 • Anupam Chatterjjee, Kalyani, West Bengal
 • Ashoka Kumar, Pantnagar, Uttarakhand
 • Asit Das, Izatnagar, Uttar Pradesh
 • B.N. Paul, West Bengal
 • C.S. Prasad, Bengaluru, Karnataka
 • D. Nagalakshmi, Hyderabad, Telangana
 • D.N. Kamra, Izatnagar, Uttar Pradesh
 • D.V. Reddy, Puducherry
 • Dinesh T. Bhonsle, Mumbai, Maharashtra
 • E.R. Ørskov, United Kingdom
 • G.H. Pailan, Kolkata, West Bengal
 • Harjeet Kaur, New Delhi
 • J.S. Hundal, Ludhiana, Punjab
 • K.K. Baruah, Guwahati, Assam
 • K.K. Singh, Jhansi, Uttar Pradesh
 • K.S.N. Prasad, Bengaluru, Karnataka
 • K.T. Sampath, Bengaluru, Karnataka
 • Karl-Heinz Suedecum, Germany
 • L. Chase, Cornell, Ithaca, USA
 • M. Wanapat, Thailand
 • M.K. Tripathi, New Delhi
 • M.R. Garg, Anand, Gujarat
 • M.S. Mahesh, Amethi, Uttar Pradesh
 • Md. Jasimuddin Khan, Dhaka, Bangladesh
 • N.S. Maan, Hisar, Haryana
 • N.V. Patil, Bikaner, Rajasthan
 • Nurcan Cetinkaya, Turkey
 • Paresh Pandya, Anand, Gujarat
 • Paul Ross, Ireland
 • R.K. Mohanta, Odisha
 • R.K. Sharma, SKUAST (J), Jammu & Kashmir
 • R.S. Grewal, Ludhiana, Punjab
 • Rajan Gupta, New Delhi

 

 • Rakesh Kumar, Karnal, Haryana
 • Ravinder Kumar, Makhdoon, Uttar Pradesh
 • S. Parnerkar, Anand, Gujarat
 • S.H. Ebrahim, Iran
 • S.S. Dahiya, Hisar, Haryana
 • S.S. Paul, Hisar, Haryana
 • Shalini Vaswani, Mathura, Uttar Pradesh
 • Siddhartha Mishra, Udaipur, Rajasthan
 • Sultan Singh, Jhansi, Uttar Pradesh
 • Sunil Nayak, Jabalpur, Madhya Pradesh
 • T.K. Ghosh, West Bengal
 • Talat Naseer Pasha, Pakistan
 • V. Balakrishnan, Chennai, Tamilnadu
 • Vinod Kumar, Mathura, Uttar Pradesh
 • Vishnu Sharma, Jaipur, Rajasthan
 • PUBLICATION COMMITTEE
 • Chander Datt, Karnal, Haryana - Chairman
 • S.S. Thakur, Karnal, Haryana - Chief Advisor
 • T.K. Walli, Karnal, Haryana - Advisor
 • K.K. Singhal, Karnal, Haryana - Advisor
 • Bhupinder Singh, Karnal, Haryana - Advisor
 • A.K. Mishra, Jhansi, Uttar Pradesh
 • A.K. Puniya, Ludhiana, Punjab
 • A.K. Tyagi, Karnal, Haryana
 • Baswa Reddy, Hyderabad, Telangana
 • Neelam Kewalramani, Haryana
 • Nitin Tyagi, Karnal, Haryana
 • P.K. Malik, Bengaluru, Karnataka
 • P.N. Chatterjee, Kolkata, West Bengal
 • R. Bhatta, Bengaluru, Karnataka
 • S.K. Mahanta, Jhansi, Uttar Pradesh
 • S.K. Tomar, Karnal, Haryana
 • S.V. Singh, Karnal, Haryana
 • Sachin Kumar, Karnal, Haryana
 • Veena Mani, Karnal, Haryana
 • Working Group on ANSI website management
 • S.K. Verma, Hyderabad, Telangana
 • R.K. Mohanta, Cuttack, Odisha
 • Raman Malik, Karnal, Haryana
 • Rakesh Kumar, Karnal, Haryana