Central Executive Committee

>

ANIMAL NUTRITION SOCIETY OF INDIA
Central Executive Committee

 

President
S.S. Kundu
Karnal, Haryana

Vice-President (North Zone) Udeybir Singh Chahal
Ludhiana, Punjab

  Vice-President (South Zone) S.K. Verma
Hyderabad, Telangana
Vice-President (East Zone) Chandramoni
Patna, Bihar
Vice-President (Central Zone) L.C. Chaudhary
Bareilly, Uttar Pradesh
Vice-President (West Zone) B.K. Mathur
Jodhpur, Rajasthan

Secretary
A.K. Tyagi
Karnal, Haryana

Chief Editor
Chander Datt
Karnal, Haryana
Treasurer
Veena Mani
Karnal, Haryana

Joint Secretary
Nitin Tyagi
Karnal, Haryana

Editor

Joint Treasurer

Sachin Kumar
Karnal, Haryana

Madhu Mohini
Karnal, Haryana
S.V. Rama Rao
Hyderabad, Telangana
Goutam Mondal
Karnal, Haryana
   
CEC Members
 • Anand Kumar, Jammu, Jammu & Kashmir
 • Anup Kalra, Ayur Vet, New Delhi
 • Anupam Chatterjee, Kalyani, West Bengal
 • Asit Das, Bareilly, Uttar Pradesh
 • Avijit Dey, Hisar, Haryana
 • C.S. Prasad, Bengaluru, Karnataka
 • Dinesh Kumar, Bareilly, Uttar Pradesh
 • J.V. Ramana, Tirupati, Andhra Pradesh
 • Jasmine Kaur, Ludhiana, Punjab
 • Mahipal Choubey, Navsari, Gujarat

 

 • Manju Lata, Pantnagar, Uttarakhand
 • Munendra Kumar, Mathura, Uttar Pradesh
 • Parminder Singh, Ludhiana, Punjab
 • R.K. Mohanta, Cuttack, Odisha
 • Rakesh Kumar, Karnal, Haryana
 • Rakesh Raikwar, Jaipur, Rajasthan
 • Raman Malik, Karnal, Haryana
 • Siddhartha Mishra, Udaipur, Rajasthan
 • V.B. Chaturvedi, Bareilly, Uttar Pradesh
 • Vishal Mudgal, Hisar, Haryana